Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Slajd1
  • Slajd2
  • Slajd3
  • Slajd4

Licznik odwiedzin

12312

Informacje dla klientów

Ankieta dla klientów

Napisz do nas

Polecane strony WWW

SZUKAJ

Nasz zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści!

Agata Bąk – mgr pedagogiki, doradca zawodowy, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie specjalizowała się w zakresie poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie. Posiada ponad 15 - letnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Współpracuje z licznymi instytucjami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego. Od kilku lat związana z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym.
 
Katarzyna Chciałowska – mgr prawa, po aplikacji adwokackiej, wykonuje zawód prawnika. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Kolejny rok udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Wioletta Janowska – mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii; Merchant Quay Ireland/ University College Dublin, Certificate In Drugs Counseling Theory & Intervention Skills oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem, Ratownictwa Psychologicznego. Ukończyła m.in. I i II stopień szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia.Pracuje jako psycholog udzielając porad, konsultacji oraz przeprowadzając, szkolenia warsztaty w zakresie m.in. przeżywania kryzysów psychicznych, uzależnień i przemocy w rodzinie. Swoje kompetencje zawodowe poszerza odbywając staże oraz uczestnicząc w szkoleniach o różnorodnej tematyce psychologicznej.

Iwona Mieszkowska - mgr. socjologii, certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych, doradca zawodowy, asystent rodziny, coach, edukator finansowy, edukator profilaktyki uzależnień. Mój cel to pomaganie ludziom poprzez optymalizację ich procesów, by mogli się skupić na tym, co naprawdę istotne!  Posiadam doświadczenie w pracy z osobami pozostającymi w kryzysowej sytuacji życiowej, od wielu lat pracuję w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie wspieram rodziny. Od 2007 roku zajmuję się prowadzeniem warsztatów kompetencji społecznych, treningu rozwoju osobistego, doskonaleniem umiejętności interpersonalnych oraz doradztwa zawodowego głównie dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ewa Lewandowska – mgr psychologii, mgr pedagogiki, certyfikowany przez PARPA specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc. Współprowadzi grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej. Kilka lat udzielała konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.
 
Jolanta Sępkowska – mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, mediator rodzinny. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji zmieniających świadomość oraz członkami ich rodzin. Jest kierownikiem Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w SPL Vitamed. Od kilku lat udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Marcin Skiba – mgr prawa, po aplikacji sędziowskiej, wykonuje zawód adwokata. Posiada doświadczenie pracy z osobami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. Od kilku lat udziela konsultacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

Marta Korzeniewska -Recław - ukończyła: pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  2- letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin pod okiem prof. Ireny Namysłowskiej w IPIN w Warszawie,  I i II stopień szkolenia zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).  Aktualnie jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU.  W swojej 15 letniej karierze zawodowej pracowała zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi oraz młodzieżą. Wspierała rodziny w konflikcie,  doświadczające przemocy, rodziny osób uzależnionych oraz rodziny zastępcze i rodziców z trudnościami wychowawczymi. Prowadziła grupy psychoedukacyjne  oraz grupy wsparcia dla dzieci i dorosłych. Pracuje indywidualnie z osobami przeżywającymi trudności w relacjach, w sytuacji żałoby, kryzysu w związkach, cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, lękowe (np. ataki paniki, lęk uogólniony, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, etc.) oraz rodzinami doświadczającymi kryzysu, straty, zagrożonymi rozpadem.